Frida Kraft

Leg psykolog, leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Handledare enligt UHÄ´s riktlinjer

Erbjuder handledning i behandlingsarbete och bemötande enskilt och i grupp.

e-post: kontakt@psykologfridakraft.com
telefon: 0760-24 89 39

hemsida: psykologfridakraft.com